Financiële planning

Financiële planning is onze specialiteit die wij graag aanbieden aan onze (toekomstige) klanten.
Financiële planning is een totaalbeeld van iemands persoonlijke of een gezamenlijke financiële situatie, bijvoorbeeld die van een huishouden.
Een financieel plan geeft dus een volledig beeld van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn. Hiermee wordt het gemakkelijker om toekomstige uitgaven, zoals de aanschaf van een nieuwe auto of studiekosten van de kinderen in kaart te brengen. Omdat hierin ook de inkomsten bij pensionering worden meegenomen wordt een mogelijk pensioen tekort direct zichtbaar.

Financiële planning valt op te delen in een drietal deelgebieden, namelijk inkomensplanning, vermogensplanning en estate- of nalatenschapsplanning.

Inkomensplanning,
Zaken als aanvulling op het pensioen, eerder stoppen met werken en tijdelijke inkomens overbrugging komen hier aan de orde. Ook wordt er gekeken naar meer specifieke onderwerpen zoals het inkomen na het overlijden van de partner, na eventuele arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Vermogensplanning,
Door op tijd financiële pieken en dalen in het vizier te hebben is het mogelijk een goed financieel beleid te voeren.
Onder de vermogensplanning valt bijvoorbeeld ook het opbouwen van vermogen in de eigen woning (hypotheek) en het reguliere sparen (spaarrekening of spaarplan).
Via vermogensplanning proberen wij dus een antwoord te vinden op alle vragen die verband houden met de organisatie van de bezittingen en schulden van u als klant.

Estate- of nalatenschapsplanning,
Het gaat bij estate-planning om het, op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier, overdragen van vermogen aan de volgende generatie. Door op een verstandige manier gebruik te maken van bijvoorbeeld testamenten en/of schenkingen kan men voorkomen dat de nabestaanden geconfronteerd worden met onnodig hoge fiscale heffing. Ook hierin ligt voor ons een toegevoegde waarde om in te adviseren.

Meer informatie…

Contactgegevens

JT Financiële Diensten
Heernisseweg 101
4461 PT Goes
Telefoon: 0113-229514
Mobiel 06-20202723
Website: www.jtfd.nl
E-mail: info@jtfd.nl

Volg ons 24/7 via