Hypotheekvormen

De belangrijkste hypotheekvormen zijn:

•De aflossingsvrije hypotheek
•De annuïteitenhypotheek
•De (bank) spaarhypotheek
•De levenhypotheek
•De beleggingshypotheek
•Een combinatie van bovengenoemde hypotheekvormen

Hieronder een korte uitleg over de hypotheekvormen.

De aflossingsvrije hypotheek,
Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt het geleende bedrag niet afgelost. De lener betaalt alleen rente. Er wordt vooraf geen datum overeengekomen waarop de hypotheeklening volledig terugbetaald moet zijn.

De annuïteitenhypotheek,
Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) elke keer gelijk is en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheeklening is terugbetaald.

De (bank)spaarhypotheek,
Een (bank)spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarmee een eigen woning kan worden gefinancierd. De hypotheek bestaat uit twee delen; een hypothecaire lening en een spaarverzekering/rekening. Iemand die een (bank)spaarhypotheek heeft, betaalt twee rekeningen. Eén voor de lening, deze rekening bestaat alleen uit rente en één voor de spaarverzekering/rekening, hierop wordt kapitaal opgebouwd. Met het geld op de spaarverzekering/rekening wordt uiteindelijk – meestal na 30 jaar – de hypotheek in één keer afgelost.

De levenhypotheek,
Bij de levenhypotheek is een hypotheek waarbij naast de aflosvrije lening een kapitaalverzekering loopt (vaak een gemengde levensverzekering; dekking bij overlijden én bij leven). Daarin wordt gespaard voor een aflossing aan het einde van de looptijd van de lening, meestal 30 jaar. Het spaarvermogen wordt opgebouwd uit winstdeling met een vooraf afgesproken garantiekapitaal op einddatum. De uitkering van de verzekering wordt na 30 jaar aangewend voor de aflossing van de geldlening.

De beleggingshypotheek,
Een beleggingshypotheek is een hypotheek die is gekoppeld aan beleggingen op effecten (aandelen en dergelijke).

Meer informatie…

Contactgegevens

JT Financiële Diensten
Heernisseweg 101
4461 PT Goes
Telefoon: 0113-229514
Mobiel 06-20202723
Website: www.jtfd.nl
E-mail: info@jtfd.nl

Volg ons 24/7 via